Đầu nối PVC ra dây nhỏ giọt

Liên hệ

Đầu nối PVC ra dây nhỏ giọt được ứng dụng để kết nối ra dây nhỏ giọt từ đường ống chính PVC. Có các kích thước 12mm, 16mm.