Chắn góc vòi phun Gyronet

Liên hệ

Chắn góc vòi phun GyroNet được ứng dụng để chắn 1 góc vòi phun 180 độ.