Kỹ thuật tưới nhỏ giọt cây cà phê giai đoạn ra hoa

Kỹ thuật tưới nhỏ giọt cây cà phê giai đoạn ra hoa

Cà phê là cây trồng cảm ứng khô hạn để phân hóa mầm hoa. Khi có thời gian khô hạn kéo dài phù hợp thì cây cà phê sẽ phân hóa mầm hoa đồng loạt hơn và cần một lượng nước lớn để kích thích bung hoa. Giai đoạn kích bung hoa là giai đoạn cây cà phê có nhu cầu nước cao nhất và quyết định đến sản lượng và chất lượng của cà phê. Giai đoạn này nếu như tưới không đủ nước thì cây không nở hoa được hoàn chỉnh, dẫn đến không thể thụ phấn được, không đậu trái, làm giảm năng suất và chất lượng cà phê.

Canh tác theo phương thức truyền thống tưới dí gốc, người trồng cà phê Tây Nguyên bị phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết dẫn đến cây cà phê sinh trưởng kém, năng suất không ổn định. Theo kinh nghiệm nông dân, giai đoạn ra hoa cây cà phê cần một lượng nước rất lớn khoảng 400 – 450 lít nước/gốc để giúp bung hoa. Bài toán đặt ra về nước tưới, nhân công trong giai đoạn này để quyết định năng suất cà phê thật sự rất khó để giải quyết.

Đặc điểm sinh học của cây cà phê có bộ rễ thường tập trung ở tầng đất mặt từ 0 đến 50 cm. Do đó cần chú ý cung cấp đủ nước tại vùng rễ hữu hiệu để giúp cây phân hóa mầm hoa, phát triển kích thước quả và duy trì sự sinh trưởng, phát triển.Từ năm 2011 cho đến nay, Công ty Khang Thịnh đã thực hiện trình diễn hơn 220ha, ứng dụng tưới nhỏ giọt Netafim đúng kỹ thuật đảm bảo cây cà phê ra hoa đồng đều và đậu quả tốt, năng suất tăng rõ rệt, bình quân đạt 4 – 5 tấn/ha.

 Hoa cà phê bung đồng sau sau khi áp dụng tưới nhỏ giọt Netafim tại Dak Lak

Tưới nhỏ giọt Netafim cho cây cà phê giúp tiết kiệm nước 30 – 40% so với phương pháp tưới truyền thống. Thời điểm tưới nhỏ giọt thúc bung hoa bắt đầu khi mầm hoa phân hóa đầy đủ, khi 2 đốt cuối cùng trên cành có hoa đạt đủ độ cương hoa. Lượng nước tưới được chia làm 3 ngày tưới liên tục theo tỉ lệ:

+ Ngày 1: 50% tổng lượng tưới.

+ Ngày 2: 30% tổng lượng tưới.

+ Ngày 3: 20% tổng lượng tưới.

Tùy mức độ ra hoa và điều kiện thực tế có thể cân nhắc tưới kích bung hoa lần 2 sau lần tưới đầu khoảng 20 – 30 ngày. Cần lưu ý thêm trong thời gian tưới nếu có mưa với lượng > 30mm thì có thể thay thế một lần tưới. Nếu lượng mưa không đủ thực hiện cần tưới bổ sung.

Vườn cà phê bung đồng sau sau khi áp dụng tưới nhỏ giọt Netafim tại Dak Lak

Tưới nhỏ giọt cho cà phê giai đoạn ra hoa giúp người nông dân chủ động tưới đúng thời điểm để ra hoa tập trung. Nếu tưới muộn quá cây bị suy kiệt rụng lá, khô cành nhưng nếu tưới sớm quá khi cây chưa phân hoá mầm hoa đầy đủ sẽ làm hoa nở lai rai, không tập trung gây trở ngại cho thu hoạch, mặt khác còn lãng phí chi phí đầu tư cho tưới nước.

Đồng thời tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nước, lượng nước cần tưới bằng 60 – 70% lượng nước tưới ở phương pháp truyền thống. Tưới nhỏ giọt giúp cây được tưới đủ lượng nước vào vùng rễ tích cực với hiệu suất sử dụng nước cao đảm bảo hoa nở tốt. Ngược lại nếu tưới thiếu sẽ dẫn đến tình trạng hoa chanh, chết cành.

 

BP Nông học Khang Thịnh

Cập nhật lúc: 9:56 sáng, 24/07/2024