Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt Cho Cây Tiêu – Đắk Nông

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Xây dựng mô hình tưới nhỏ giọt cho cây tiêu sử dụng bộ quấn quanh gốc bù áp PCJ, giúp tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho cây Tiêu

Chủ đầu tư: Tổ Chức Tài Chính Quốc Tế ( IFC )

Địa điểm: Huyện Đắk Song – Đắk R’lấp, Tỉnh Đắk Nông

Quy mô: 4,5 ha (11 hộ dân)

Hoàn thành: 17/5/2021

Chi tiết dự án:

  • Khảo sát vườn và nguồn nước, đánh giá, lên thiết kế lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây tiêu.
  • Tư vấn nông học, chuyển giao quy trình tưới nước, bón phân và thuốc bảo vệ thực vật thông qua hệ thống tưới.
  • Giảm thiểu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhằm phát triển bền vững cây hồ tiêu.
  • Chăm sóc và bảo trì bảo dưỡng hệ thống tưới định kỳ.
Netafim cung cấp những công nghệ nhà kính nhà màng nhà lưới với cấu trúc tốt nhất. Hệ thống tưới và nông học cũng như các dịch vụ nông nghiệp khác. Cho phép nông dân tối đa hóa năng suất và hiệu quả trong mọi điều kiện khí hậu.
Netafim đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2000, thông qua nhà phân phối độc quyền là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tưới Khang Thịnh.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN

Hình Ảnh Dự Án