Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt Cho Cây Ớt

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Xây dựng hệ thống tưới nước, bón phân hòa tan và thuốc bảo vệ thực vật thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây Ớt

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Green Food HDN

Địa điểm: Xã Ea Kpam, Huyện Cư Mgar, Tỉnh Đắk Lắk

Quy mô: 75ha

Hoàn thành: 7/4/2021

Chi tiết dự án:

  • Khảo sát và lên thiết kế lô thửa, hệ thống đường ống, thiết bị tưới cho hệ thống cung cấp nước cho cây ớt.
  • Tư vấn, cung cấp vật liệu và thi công hồ dự trữ 2.500m2. Cung cấp nước cho toàn bộ diện tích 75ha.
  • Cung cấp phân bón hòa tan 100%, thuốc bảo vệ thực vật sử dụng thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây ớt.
  • Tư vấn nông học, chuyển giao quy trình tưới và bón phân hòa tan, thuốc bảo vệ thực vật.
  • Chăm sóc và bảo hành trì dưỡng hệ thống tưới định kỳ.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN

Hình Ảnh Dự Án