Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt Bù Áp Cho Cây Cà Phê

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Xây dựng mô hình tưới nước kết hợp bón phân thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt bù áp cho cây cà phê vối.

Chủ đầu tư: TRUNG TÂM THÔNG TIN, KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG.

Địa điểm: Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông.

Quy mô: 20ha (10 hộ dân)

Hoàn thành: 14/04/2021

Chi tiết dự án:

  • Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình tưới nước, bón phân cho cây cà phê vối.
  • Hướng dẫn vận hành, chuyển giao, chăm sóc và bảo trì bảo dưỡng hệ thống tưới nhỏ giọt bù áp cho cây cà phê vối.
Netafim cung cấp những công nghệ nhà kính nhà màng nhà lưới với cấu trúc tốt nhất. Hệ thống tưới và nông học cũng như các dịch vụ nông nghiệp khác. Cho phép nông dân tối đa hóa năng suất và hiệu quả trong mọi điều kiện khí hậu.
Netafim đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2000 thông qua nhà phân phối độc quyền là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tưới Khang Thịnh.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN

Hình Ảnh Dự Án