Chuyển Giao Công Nghệ Tưới Tiết Kiệm Cho Cây Cà Phê

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI DỰ ÁN: Cung cấp, chuyển giao công nghệ tưới tiết kiệm.

CHỦ ĐẦU TƯ: Ban Quản Lý Dự Án Cạnh Tranh Nông Nghiệp Lâm Đồng do Ngân Hàng Thế Giới tài trợ

ĐỊA ĐIỂM: Tỉnh Lâm Đồng

QUY MÔ Thực hiện 1 năm.

MỤC ĐÍCH: Cung cấp và chuyển giao quy trình tưới nước, phân bón cho cây cà phê.

NGÀY THỰC HIỆN: 10/10/2011

NGÀY HOÀN THÀNH: 31/12/2012

CHI TIẾT DỰ ÁN:

  • Cung cấp hệ thống tưới tiết kiệm cho 6 hecta Cà phê.
  • Chuyển giao công nghệ tưới nước và phân bón thông qua các chương trình tập huấn, hội thảo đầu bờ, hội thảo Tổng kết.
Netafim cung cấp những công nghệ nhà kính nhà màng nhà lưới với cấu trúc tốt nhất. Hệ thống tưới, phân bón, và nông học cũng như các dịch vụ liên quan đến nông nghiệp khác. Cho phép tối đa hóa năng suất và hiệu quả trong mọi điều kiện khí hậu.
Netafim đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2000 thông qua nhà phân phối Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tưới Khang Thịnh.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG

Hình Ảnh Dự Án