CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TƯỚI TIẾT KIỆM CHO CÂY CÀ PHÊ, TIÊU VÀ CÂY ĂN QUẢ.

MÔ TẢ DỰ ÁN

LOẠI DỰ ÁN: Cung cấp, chuyển giao kỹ thuật.
CHỦ ĐẦU TƯ Ban Quản Lý Dự Án Cạnh Tranh Nông Nghiệp Lâm Đồng do Ngân Hàng Thế Giới tài trợ
ĐỊA ĐIỂM: Tỉnh Lâm Đồng
QUY MÔ Thực hiện 1 năm.
MỤC ĐÍCH: Cung cấp và chuyển giao kỹ thuật quy trình tưới nước, phân bón cho cây cà phê.
NGÀY THỰC HIỆN: 10/10/2011
NGÀY HOÀN THÀNH: 31/12/2012
CHI TIẾT DỰ ÁN:
Cung cấp hệ thống tưới nhỏ giọt cho 6 hecta Cà phê.
Chuyển giao quy trình tưới nước và phân bón thông qua các chương trình tập huấn, hội thảo đầu bờ, hội thảo Tổng kết.

Hình Ảnh Dự Án