Vòi tưới phun nhỏ bù áp (tưới gốc cây) PC Spray Stake

Liên hệ

  • Lưu lượng: 12, 20, 25, 30, 35, 40l/h
  • Bán kính tưới: 0.22 – 0.25m
  • Dải áp lực hoạt động: 1.5 – 4.0bar..