Vòi tưới phun sương Coolnet 2 miệng phun

Liên hệ

  • Lưu lượng: 5.5L/H , 7.5L/H
  • Bán kính phun: 2.0 – 4.0m
  • Áp lực hoạt động: 3.0 – 5.0 bar