Vòi phun tia Vibronet TM

Liên hệ

  • Lưu lượng: 20, 40, 50l/h
  • Bán kính phun là 1.5m -2m
  • Bao gồm: Đầu nối 3/8, thân ống, gia trọng, van chống nhỏ giọt và đầu vòi phu