Bón phân cho Cây Thanh Long đạt năng suất cao

Bón phân cho Cây Thanh Long đạt năng suất cao

Bón phân cho cây thanh long một cách khoa học và hợp lý, sử dụng phân bón NPK hòa tan NovAcid – ICL qua tưới nhỏ giọt giúp gia tăng năng suất và hiệu quả kinh tế.

Thanh long là loại cây trồng ngày càng phát triển với diện tích lớn và mang lại giá trị kinh tế cao. Khu vực Nam Trung Bộ đặc biệt Bình Thuận là tỉnh có diện tích thanh long lớn nhất nước ta. Để cây thanh long sinh trưởng khỏe mạnh và cho năng suất cao. Bên cạnh nhu cầu tưới nước thì bón phân cân đối cần phải đặc biệt chú trọng.

Hiện nay nhiều diện tích thanh long trải qua đầu tư thâm canh rải vụ, nghịch vụ trong nhiều năm. Chính vì thế dẫn đến cây thanh long mất sức sinh trưởng. Do đó tùy vào loại đất, mật độ trồng và sức sinh trưởng của cây, nhà vườn cần điều chỉnh và bón phân cân đối để nâng cao năng suất và duy trì sức khỏe vườn cây.

Theo đề tài nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM (2016). Liều lượng bón phân cân đối cho cây thanh long ruột trắng tại giúp tăng năng suất từ 15 – 40%. Nghiên cứu trong điều kiện vụ thuận và vụ nghịch tại tỉnh Bình Thuận.

1. Vụ thuận

  • Đầu vụ bón 5 kg phân hữu cơ hoai mục + 100g P2O5 + 150g CaO + 5g MgO/trụ.(Tương đương 625g phân lân nung chảy + 500g vôi + 30g Magnesium sulphate).
  • Giữa vụ: 1 kg phân hữu cơ vi sinh/trụ
  • Định kì 1,5 tháng/lần (4 lần/vụ): 150 g N + 200 g K2O/trụ/vụ. (Tương đương 320g Ure + 330g KCl).

2. Vụ nghịch

  • Đầu vụ bón 5kg phân hữu cơ hoai mục + 200g P2O5 + 150g CaO + 5g MgO/trụ. (Tương đương 1.250g phân lân nung chảy + 500g vôi + 30g Magnesium sulphate).
  • Giữa vụ bón 1 kg phân hữu cơ vi sinh/trụ.
  • Phân đạm và kali: bón theo đợt chong đèn (3 lần/đợt).: lượng 250g N + 300g K2O/trụ/vụ (tương đương 540g Ure + 500g KCl).: Lần 1 ở 10 ngày trước chong đèn. Lần 2 ở 7 ngày sau rút râu và lần 3 ở 10 ngày sau bón lần 2.   

Hiện nay, công nghệ tưới nhỏ giọt ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Giúp giảm áp lực đáng kể về nhu cầu nước tưới cho cây thanh long đặc biệt là vùng khô hạn. Bón phân cho cây thanh long qua hệ thống tưới nhỏ giọt – Fertigation được xem là phương án tối ưu nhất. Bón tưới giúp cung cấp dinh dưỡng chính xác vào vùng rễ của cây vào đúng thời tiết. Bón tưới đảm bảo cây hấp thu dinh dưỡng trọn vẹn. Và giúp tiết kiệm 20-30 % lượng dinh dưỡng thất thoát, giảm chi phí đầu tư.

Bón phân NPK hòa tan cho cây thanh long qua nhỏ giọt:

Với các ưu điểm nổi bật, phân bón NovAcid – ICL nhập khẩu từ Israel là phân bón NPK hòa tan 100% chứa đầy đủ đa lượng, trung lượng và vi lượng. NovAcid có đầy đủ các công thức phù hợp cho từng giai đoạn cây thanh long. Phân bón NovAcid phù hợp cho bón tưới qua hệ thống nhỏ giọt và được nhiều nhà vườn trồng thanh long tin dùng. NovAcid không chỉ đơn giản là cung cấp dinh dưỡng hòa tan, một công thức cho một giai đoạn mà không cần phối trộn nhiều công thức. Phân bón NovAcid còn giúp điều chỉnh pH đất, pH nước trong giới hạn đảm bảo cây trồng hấp thu dinh dưỡng hiệu quả. Hơn nữa NovAcid giúp vệ sinh đường ống tưới và đầu nhỏ giọt trong quá trình sử dụng, giảm thiểu nguy cơ tắt nghẽn.

Bón phân cho Cây Thanh Long đạt năng suất caoLiều lượng phân bón NovAcid qua tưới nhỏ giọt cho cây thanh long ruột trắng giai đoạn kinh doanh tại Bình Thuận

 

Bón phân cho Cây Thanh Long đạt năng suất caoPHân bón NovAcid qua tưới nhỏ giọt cho cây thanh long nuôi trái hàng mùa

BP Nông học Khang Thịnh

Cập nhật lúc: 9:57 sáng, 24/07/2024