HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BỘ TRUNG TÂM 2” SỬ DỤNG VENTURI 3/4”

Trong một hệ thống tưới từ cơ bản đến phức tạp thì bộ trung tâm luôn là trái tim của hệ thống. Công tác thiết kế và thi công bộ trung tâm theo một quy chuẩn nhằm đảm bảo về sự đồng đều, lưu lượng và áp lực nước phù hợp theo yêu cầu của cây trồng, thời gian sử dụng được lâu bền,…

Một bộ trung tâm hoàn chỉnh bao gồm: 1 máy bơm, 1 tủ điều khiển bơm, 1 bộ châm phân 2’’, các phụ kiện đầu ra và đầu vào của bơm để phục vụ công việc lắp đặt

BTT 2” sử dụng bộ châm phân ¾” được thiết kế cho lưu lượng tưới từ 600l/h-10 m^3/h, dùng bơm sử dụng điện 1 phase (từ 1hp đến 4 hp)