HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TƯỚI TIÊN TIẾN CỦA BỘ NN & PTNT 2021

Ngày 21/12/2021, tại Hà Nội , Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tưới Khang Thịnh được vinh dự tham dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị  Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì Hội nghị.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TƯỚI TIÊN TIẾN CỦA BỘ NN & PTNT

Theo lời mời của Tổng Cục Thuỷ lợi, Tại Hội Nghị Công Ty Cổ phần Công Nghệ Tưới Khang Thịnh đã có bài trình bày Tổng hợp về Ứng dụng Công Nghệ Thiết Bị Tưới thông minh Netafim Israel Tại Việt Nam.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TƯỚI TIÊN TIẾN

Hoạt động hơn 20 năm qua tại Việt Nam. Khang Thịnh và Netafim đã cung cung cấp Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt có thể được áp dụng rộng rãi ở nhiều quy mô khác nhau. Từ giải pháp cho các hộ nông dân nhỏ áp dụng hệ thống tưới đơn giản tự chảy bằng trọng lực, không cần máy bơm, bồn nước cao 1m là đủ áp lực tưới, phân bón hoà trực tiếp vào trong bồn nước, phù hợp cho hộ nông dân diện tích nhỏ 500-1000m2, Cho đến các trang trại sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn từ hàng trăm đến hàng nghìn hecta sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt ứng dụng hệ thống quản lý và điều khiển công nghệ cao.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TƯỚI TIÊN TIẾN 2021

Đặc biệt hơn Cùng với đề xuất Mô Hình Tưới Cộng Đồng Cho các Hộ Nông Dân kết hợp Hệ Thống Tưới Tự Động có thể xem là giải pháp phù hợp để nông dân có qui mô sản xuất nhỏ 0,3-2 ha có thể ứng dụng Hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước một cách đồng bộ với hệ thống quản lý điều khiển tự động, Nâng cao trình độ sản xuất và tạo mô hình liên kết Nông Dân một cách bền vững.

    Vui lòng để lại thông tin để nhận tài liệu.