Hình ảnh tưới nhỏ giọt cho Cây Nho

Thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây nho chi phí bao nhiêu?

Để đưa ra một báo giá chính xác thì cần phải có một số thông tin như: Nguồn điện, nguồn nước, quy cách trồng cây, diện tích đất, chủ vườn muốn tưới tự động hay không? Từ đó sẽ có một bản thiết kế về đường ống tưới và giá còn phụ thuộc vào độ bền của đường ống nhỏ giọt.
Cụ thể:
– Dây 0,15 mm sử dụng cho cây ngắn ngày chi phí thấp.
– Dây 0,39mm sử dụng cho cây dài ngày độ bền >5 năm.
– Dây 1mm sử dụng cho cây dài ngày độ bền > 10 năm.