Hình ảnh tưới nhỏ giọt cho Cây dưa lưới

Cây dưa lưới tại Việt Nam hiện tại đa số đều được sử dụng phương pháp tưới đầu nhỏ giọt kết hợp với que cắm nhỏ giọt. Với chế độ cung cấp nước và lượng nước ổn định đồng thời kết hợp hệ thống châm phân tự động Novacid nên cây dưa lưới phát triển khỏe mạnh, ít sâu bệnh và cho năng suất cực kì cao mà chi phí bỏ ra lại vô cùng thấp.

Đầu nhỏ giọt là dạng đầu tưới được sử dụng trong hệ thống tưới nhỏ giọt. Được chia thành 2 loại theo tính năng bù áp: đầu nhỏ giọt bù áp và đầu nhỏ giọt không bù áp.

Với diện tích nhà kính nhà màng lớn, việc cân bằng lưu lượng nước tưới trên toàn khu vực thì đầu nhỏ giọt bù áp là phù hợp nhất.