Giải pháp tưới cho khu vực bị xâm nhập mặn1

DIỄN ĐÀN 

KHUYẾN NÔNG @ NÔNG NGHIỆP

Giải pháp chống hạn, mặn và liên kết sản xuất, tiêu thụ trái cây gắn với truy xuất nguồn gốc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Tài liệu nông học

 

 

 
    [oa_cf7_recaptcha3]