Vòi tưới phun tia Spinnet

Liên hệ

  • Lưu lượng tưới: 50, 70, 90, 105, 120, 160, 200l/h.
  • Bán kính tưới: 3.0 – 3.5m
  • Áp suất làm việc tối đa: 2.0 – 3.0 bar
  • Bao gồm: Đầu nối 3/8, thân ống, gia trọng, van chống nhỏ giọt và đầu vòi phun.