Phân bón NPK hòa tan NOVACID 19-19-19+3CaO+TE (25kg/bao) ICL-ISRAEL

1.245.000

NovAcid là phân bón NPK + Trung vi lượng hòa tan 100% chuyên dùng cho tưới nhỏ giọt.

Nhập khẩu hoàn toàn từ ICL –  ISRAEL.

Mua ngay