Phân bón NOVACID 13-40-13+TE – NPK hòa tan ICL

Liên hệ

NovAcid là phân bón NPK + Trung vi lượng hòa tan 100% chuyên dùng cho tưới nhỏ giọt, tưới phun gốc

Nhập khẩu hoàn toàn từ ICL –  ISRAEL

QUY CÁCH: 25KG/BAO