Tưới nhỏ giọt thích hợp cho những cây trồng nào? p.2

Tưới nhỏ giọt thích hợp cho những cây trồng nào? p.2

Phần 2: Cây ngắn ngày, rau, hoa

Phần một bài viết “Tưới nhỏ giọt thích hợp với những cây trồng nào” đã cung cấp cho bạn đọc những hình ảnh tưới nhỏ giọt đã được áp dụng trên cây lâu năm như cây ăn trái (bưởi, thanh long, dứa…) và cây công nghiệp (cao su, tiêu, cà phê…). Bài viết hôm nay cung cấp thêm một số thông tin và hình ảnh tưới nhỏ giọt đã vận hành thành công trên cây ngắn ngày (rau, hoa, cây lương thực, cây công nghiệp…), những cây trồng có sinh khối ít hơn, trồng mật số dầy hơn và thời gian sinh trưởng ngắn hơn.

Đối với cây rau, hoa hay các cây có thời gian sinh trưởng ngắn, sinh khối cây ít, hệ thống tưới nhỏ giọt trên những loại cây này thường dùng loại ống Streamline, Dripnet PC, Capinet hay Arrow Dripper…

Tưới nhỏ giọt trên hoa Ly Ly

Hình 1: Vườn hoa Ly Ly được tưới nhỏ giọt bằng hệ thống dây Streamline (Netafim)

Tưới nhỏ giọt trên Hoa Hồng

Hình 2: Vườn Hoa Hồng được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt bằng dây Streamline (Netafim)

Tưới nhỏ giọt cho Hoa Đồng Tiền

 

Hình 3: Vườn Hoa Đồng Tiền được tưới nhỏ giọt bằng hệ thống dây Streamline (Netafim)

Tưới nhỏ giọt trên cây Hoa Hồng Môn

Hình 4,5: Vườn Hoa Hồng Môn (trồng chậu và trồng luống) được tưới nhỏ giọt bằng hệ thống dây Streamline (Netafim)

Tưới nhỏ giọt trên cây Hoa Mõm Sói

Hình 6,7: Vườn Hoa Mõm sói được tưới nhỏ giọt bằng hệ thống dây Streamline (Netafim)

Tưới nhỏ giọt trên Cây Ớt

Hình 8,9: Vườn Ớt Chuông được tưới nhỏ giọt bằng hệ thống dây Streamline (Netafim)

Tưới nhỏ giọt cho cây Dưa Pepino

Hình 10: Vườn Dưa Pepino được thiết kế tưới nhỏ giọt bằng ống tưới Capinet (Netafim)

Tưới nhỏ giọt cho Cây dưa leo

Hình 11: Vườn Dưa leo được thiết kế tưới nhỏ giọt bằng ống Streamline (Netafim)

Tưới nhỏ giọt trên Tỏi và Hành

Hình 12: Cây Tỏi được thiết kế tưới nhỏ giọt bằng ống Streamline (Netafim)

 

Hình 13: Cây Hành được thiết kế tưới nhỏ giọt bằng ống Streamline (Netafim)

Tưới nhỏ giọt trên cây Cà chua

Hình 14: Vườn Cà chua được thiết kế tưới nhỏ giọt bằng đầu bù áp và đầu chia 4 nhánh (Netafim)

Tưới nhỏ giọt cho cây Khoai tây

Hình 15: Vườn Khoai Tây được thiết kế tưới nhỏ giọt bằng ống Dripnet PC (Netafim)

Tưới nhỏ giọt trên cây Bắp

Hình 16: Hệ thống ống nhỏ giọt cho vườn Bắp

Tưới nhỏ giọt trên Cây mía: có thể sử dụng ống Streamline hoặc Dripnet PC

Hình 17: Cây Mía được thiết kế tưới nhỏ giọt bằng ống Streamline (Netafim)

Như vậy, đối với cây rau, hoa và một số cây lương thực hay công nghiệp ngắn ngày, tùy vào địa hình, khả năng đầu tư, hình thức canh tác, loại cây trồng… mà có thể sử dụng hệ thống đường ống nhỏ giọt bù áp (Dripnet PC) hay đường ống nhỏ giọt không bù áp (Streamline); Sử dụng dây và đầu cắm Capinet hay đầu nhỏ giọt mũi tên Arrow Dripper với đầu nhỏ giọt bù áp PCJ – CNL Dripper chia nhành hoặc không chia nhánh.

 HƯƠNG THẢO – NHÓM NÔNG HỌC CTY KHANG THỊNH