” LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ” giữa Cty CP CN Tưới Khang Thịnh & Cty CP Cà Phê Thuận An

” LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ” giữa Cty CP CN Tưới Khang Thịnh & Cty CP Cà Phê Thuận An
-Cung cấp thiết bị và chuyển giao giải pháp canh tác cà phê đa thân ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim – Israel
-Thời gian: Ngày 12/03/2023
-Địa điểm: Nông trường CTy CP Cà Phê Thuận An – xã Thuận An – huyện Đắk Mil – Đắk Nông
 Le3
Le4
Le2