Khang Thịnh tham giam ” Liên kết doanh nghiệp đổi mới sáng tạo – Xúc tiến thị trường mở – MOSCO FAIR 2022 “

Khang Thịnh tham giam ” Liên kết doanh nghiệp đổi mới sáng tạo – Xúc tiến thị trường mở – MOSCO FAIR 2022 “

Khang Thịnh tham giam sự kiện ” Liên kết doanh nghiệp đổi mới sáng tạo – Xúc tiến thị trường mở – MOSCO FAIR 2022 “
Thời gian: Ngày 29 đến 30-09/2022
Địa điểm: Tòa nhà Trung tâm thông tin KH&CN phía Nam, số 1196 đường 3/2, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
Sự kiện tổ chức nhằm mở ra cơ hội kết nối các giải pháp quản trị – ứng dụng – chuyển giao công nghệ thiết thực, giải pháp đổi mới sáng tạo – kết nối chuỗi giao thương – mở rộng thị trường trong nước và quốc tế bền vững, từ đó xây dựng và phát triển năng lực liên kết – quản trị đổi mới phù hợp và kịp thời cho các đơn vị nói riêng và hệ sinh thái nói chung.

MOSCO FAIR 2022

Diễn đàn liên kết quốc gia kết nối quốc tế cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở các điểm cầu (theo ctrinh chung chi tiết) kết nối Online với: Hà Nội, Bình Dương, Huế, Đà Nẵng
Giới thiệu Tổng quan ngành nước tại Israel với các lĩnh vực: Nông Nghiệp Công Nghệ Cao, Năng Lượng Sạch, Công Nghệ Nước,Giáo Dục, Văn phòng Kinh Tế & Thương mại – Đại sứ quán Israel.

Xúc tiến thị trường mở

Xúc tiến thị trường mở