Khang Thịnh tham dự Hội thảo tổng kết dự án ” Chuỗi Giá Trị Lúa Gạo Cho Nông Hộ Nhỏ Theo Định Hướng Thị Trường (MSVC) “

Khang Thịnh tham dự Hội thảo tổng kết dự án ” Chuỗi Giá Trị Lúa Gạo Cho Nông Hộ Nhỏ Theo Định Hướng Thị Trường (MSVC) “

Ngày 21/09/2022 tại Cần Thơ Khang Thịnh tham dự Hội thảo tổng kết dự án ” Chuỗi Giá Trị Lúa Gạo Cho Nông Hộ Nhỏ Theo Định Hướng Thị Trường (MSVC) ”

Chuỗi Giá Trị Lúa Gạo Cho Nông Hộ Nhỏ Theo Định Hướng Thị Trường (MSVC)

Dự án “Chuỗi giá trị lúa gạo cho nông hộ nhỏ theo định hướng thị trường – Sáng kiến phát triển sản xuất lúa gạo khu vực Châu Á giai đoạn 2 – BRIA 2” (MSVC) là một dự án đối tác công tư giữa Bộ Kinh tế hợp tác Đức thực hiện thông qua Cơ quan Hợp tác Đức (GIZ) và Tập đoàn Olam. Từ năm 2018 đến 2022, dự án MSVC – BRIA 2 đã triển khai hoạt động thúc đẩy tiêu chuẩn canh tác lúa bền vững SRP tại 4 tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ và đạt được một số kết quả theo mục tiêu đề ra, cụ thể là tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn SRP, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập của nông hộ nhỏ, thúc đẩy liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến theo yêu cầu của thị trường.

1

Khang Thịnh và Netafim đã cùng MSVC tham gia thực hiện mô hình:
– Nhằm thúc đẩy thực hiện việc xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với điều kiện nước tưới hạn chế tại địa phương.
– Gúp các hộ dân tại địa phương và khu vực có thể tiếp cận được với các kỹ thuật mới trong quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nước trong quá trình sản xuất.

tưới nhỏ giọt cho lúa