Hội thảo “Quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho cây trồng chủ lực”-Viện Khoa học Thủy Lợi VN

Hội thảo “Quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho cây trồng chủ lực”-Viện Khoa học Thủy Lợi VN

Ngày 16 – 17/12/2020, Công ty Khang Thịnh tham dự hội thảo và trình bày  “Quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho cây trồng chủ lực” tại TP. Hồ Chí Minh và hội thảo “Áp dụng công nghệ tưới kết hợp giải pháp canh tác tiên tiến nâng cao giá trị bền vững cho cây xoài” tại Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với đơn vị địa phương tổ chức.

  Hội thảo “Quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho cây trồng chủ lực” tại TP. Hồ Chí Minh

Các hội thảo nhằm cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu và công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân cho một số cây trồng chủ lực tại địa phương thuộc đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho một số cây trồng chủ lực” được Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện theo đặt hàng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhằm xây dựng bộ quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho 09 loại cây trồng chủ lực ở nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước.

Đại diện Công ty Khang Thịnh trình bày tại hội thảo TP. Hồ Chí Minh

Công ty Khang Thịnh là đơn vị cung cấp giải pháp tưới cho các mô hình tưới nhỏ giọt của đề tài. Tham gia hội thảo, đại diện Công ty Khang Thịnh tại TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Khánh Hòa trình bày về xu thế và giải pháp bón phân qua tưới nhỏ giọt công nghệ Netafim – Israel cho tất cả cây trồng nói chung và cây xoài tại Khánh Hòa nói riêng.

Chuyên gia Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giới thiệu các kết quả nghiên cứu tại tỉnh Khánh Hòa

Hội thảo kết thúc đã trình bày rõ kết quả nghiên cứu của đề tài và nêu bật tính hiệu quả, tính kinh tế của giải pháp tưới nhỏ giọt trong xu thế canh tác nông nghiệp hiện nay. Tưới nhỏ giọt Netafim – Israel giúp tăng năng suất cây trồng rõ rệt, giúp tiết kiệm nước tước và phân bón, giảm thiểu công lao động và tăng hiệu quả kinh tế thu được trên cùng một đơn vị diện tích so với phương pháp tưới và bón phân truyền thống của nông dân. Đây cũng là cơ hội để các cơ quan nông nghiệp, các hộ nông dân tiếp cận gần hơn và áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt vào sản xuất.

N.T.T