Hội thảo “Áp dụng công nghệ tưới kết hợp giải pháp canh tác tiên tiến nâng cao giá trị bền vững cho cây xoài” huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Hội thảo “Áp dụng công nghệ tưới kết hợp giải pháp canh tác tiên tiến nâng cao giá trị bền vững cho cây xoài” huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Sáng ngày 17/12/2020, tại Hội trường Khu liên cơ các phòng ban huyện Cam Lâm, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Áp dụng công nghệ tưới kết hợp giải pháp canh tác tiên tiến nâng cao giá trị bền vững cho cây xoài”.
Tham dự buổi Hội thảo có lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, lãnh đạo và chuyên gia Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ, lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các nông dân sản xuất xoài trên địa bàn huyện.

Chuyên gia Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giới thiệu các kết quả nghiên cứu 

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho một số cây trồng chủ lực” được Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện theo đặt hàng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm xây dựng bộ quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho 09 loại cây trồng chủ lực ở nhiều tỉnh thành khác nhau trong đó có cây xoài Úc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Các đại biểu tham quan thực tế kết quả nghiên cứu của đề tài

Kết quả thu được từ việc áp dụng quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho cây xoài Úc (bằng phương pháp tưới nhỏ giọt và phun mưa) do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nghiên cứu làm tăng năng suất quả, tăng tỷ lệ quả xoài loại 1 và tăng chất lượng quả (tăng chỉ số Brix – độ ngọt), giúp tiết kiệm nước, công lao động và tăng hiệu quả kinh tế thu được trên cùng một đơn vị diện tích so với phương pháp tưới và bón phân truyền thống hiện tại của nông dân. Đây cũng là cơ hội để các hộ trồng xoài trên địa bàn huyện tiếp cận và áp dụng các kỹ thuật mới tiên tiến nhất hiện nay vào sản xuất.

Nguồn: camlam.khanhhoa.gov.vn