Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim ở Phan Thiết – 0252 3812 848

Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim ở Phan Thiết – 0252 3812 848

Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim ở Phan Thiết – 0252 3812 848

 Địa chỉ: 394 Thủ Khoa Huân – TP. Phan Thiết, Bình Thuận
ĐT: 0252 3812848
Email: kt.binhthuan@irritech.vn

Công ty CP Công nghệ tưới Khang Thịnh là nhà phân phối độc quyền thiết bị tưới của Netafim Israel. Khang Thịnh chuyên cung cấp thiết bị và thi công thiết bị tưới nhỏ giọt tại Phan Thiết.

– Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống thiết bị tưới nhỏ giọt NETAFIM tại Phan Thiết trong nhà kính, nhà lưới và ngoài trời;
– Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt nhà kính công nghệ cao và nhà lưới NETAFIM tại Gia Lai;
– Thiết kế hệ thống thiết bị tưới phun tại Phan Thiết, tưới nhỏ giọt NETAFIM tại Gia Lai trong nhà kính, nhà lưới và ngoài trời;
– Cung cấp thiết bị điều khiển tưới tại Gia Lai và quản lý dinh dưỡng cây trồng qua hệ thống tưới nhỏ giọt Gia Lai;
– Cung cấp hệ thống tự động kiểm soát khí hậu trong nhà kính;
– Tư vấn kỹ thuật, cung cấp giải pháp kỹ thuật trồng trọt công nghệ cao và dinh dưỡng cây trồng sử dụng công nghệ hiện đại.

Khang Thịnh thực hiện việc khảo sát đồng ruộng, tư vấn thiết kế hệ thống tưới tự động, tưới nhỏ giọt, tưới phun miễn phí cho khách hàng, không giới hạn diện tích đồng ruộng cho dịch vụ được cung cấp. Khang Thịnh thực hiện việc khảo sát, tư vấn, lập dự án Nhà Kính công nghệ cao miễn phí cho các khách hàng đang có kế hoạch đầu tư Nhà Kính, nhà lưới sử dụng thiết bị tưới của NETAFIM. Khang Thịnh sẵn sàng cung cấp dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật nông học miễn phí cho các khách hàng đang sử dụng thiết bị tưới và nhà kính của Netafim.

Netafim cung cấp trọn gói từ thiết kế, cung cấp thiết bị, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng thiết bị tưới và nhà kính, chuyển giao công nghệ trồng trọt trong nhà kính và ngoài cánh đồng. Netafim có thể cung cấp dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trồng trọt phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại từng vùng riêng biệt