Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim ở Lâm Đồng – 0263 355 0058

Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim ở Lâm Đồng – 0263 355 0058

Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim ở Lâm Đồng – 0263 355 0058

Địa chỉ: Trung Hiệp, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐT: 0263 3550058 – Fax: 0263 3810252
Email: kt.dalat@irritech.vn

CCông ty CP Công nghệ tưới Khang Thịnh là nhà phân phối độc quyền thiết bị tưới của Netafim Israel. Khang Thịnh chuyên cung cấp thiết bị và thi công thiết bị tưới nhỏ giọt tại Lâm Đồng.

– Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống thiết bị tưới nhỏ giọt NETAFIM tại Lâm Đồng trong nhà kính, nhà lưới và ngoài trời;
– Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt nhà kính công nghệ cao và nhà lưới NETAFIM tại Lâm Đồng;
– Thiết kế hệ thống thiết bị tưới phun tại Lâm Đồng, tưới nhỏ giọt NETAFIM tại Lâm Đồng trong nhà kính, nhà lưới và ngoài trời;
– Cung cấp thiết bị điều khiển tưới tại Lâm Đồng và quản lý dinh dưỡng cây trồng qua hệ thống tưới nhỏ giọt Lâm Đồng;
– Cung cấp hệ thống tự động kiểm soát khí hậu trong nhà kính;
– Tư vấn kỹ thuật, cung cấp giải pháp kỹ thuật trồng trọt công nghệ cao và dinh dưỡng cây trồng sử dụng công nghệ hiện đại.

Khang Thịnh thực hiện việc khảo sát đồng ruộng, tư vấn thiết kế hệ thống tưới tự động, tưới nhỏ giọt, tưới phun miễn phí cho khách hàng, không giới hạn diện tích đồng ruộng cho dịch vụ được cung cấp. Khang Thịnh thực hiện việc khảo sát, tư vấn, lập dự án Nhà Kính công nghệ cao miễn phí cho các khách hàng đang có kế hoạch đầu tư Nhà Kính, nhà lưới sử dụng thiết bị tưới của NETAFIM. Khang Thịnh sẵn sàng cung cấp dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật nông học miễn phí cho các khách hàng đang sử dụng thiết bị tưới và nhà kính của Netafim.

Netafim cung cấp trọn gói từ thiết kế, cung cấp thiết bị, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng thiết bị tưới và nhà kính, chuyển giao công nghệ trồng trọt trong nhà kính và ngoài cánh đồng. Netafim có thể cung cấp dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trồng trọt phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại từng vùng riêng biệt