Giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả đầu tư và sử dụng bằng bộ tự động điều khiển tưới và bón phân N

Giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả đầu tư và sử dụng bằng bộ tự động điều khiển tưới và bón phân N

Giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả đầu tư và sử dụng bằng bộ tự động điều khiển tưới và bón phân NMC Pro

Gần 6 ha trồng rau trong nhà lưới và ngoài cánh đồng được điều khiển tưới và bón phân bằng bộ điểu khiển NMC Pro. Mọi việc còn lại như phun thuốc và thu hoạch là tốn nhân công thôi.

Hiệu quả sử dụng nói lên chất lượng của giải pháp tưới nhỏ giọt được lựa chọn.

Mọi người có thể để lại thông tin bên dưới, Ad sẽ gửi bảng giá mẫu của từng loại thiết bị tưới tự động cho mọi người tham khảo và liên hệ khi có nhu cầu.

Công ty CP Công nghệ tưới Khang Thịnh là nhà phân phối độc quyền thiết bị tưới của Netafim Israel. Khang Thịnh chuyên cung cấp thiết bị và thi công thiết bị tưới nhỏ giọt Israel.

– Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống thiết bị tưới nhỏ giọt NETAFIM Israel trong nhà kính, nhà lưới và ngoài trời;

– Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt nhà kính công nghệ cao và nhà lưới NETAFIM Israel;

– Thiết kế hệ thống thiết bị tưới phun Israel, tưới nhỏ giọt Israel trong nhà kính, nhà lưới và ngoài trời;

– Cung cấp thiết bị điều khiển tưới Israel và quản lý dinh dưỡng cây trồng qua hệ thống tưới nhỏ giọt Israel.

– Cung cấp hệ thống tự động kiểm soát khí hậu trong nhà kính;

– Tư vấn kỹ thuật, cung cấp giải pháp kỹ thuật trồng trọt công nghệ cao và dinh dưỡng cây trồng sử dụng công nghệ hiện đại.