Dự Án Nâng Cao Chất Lượng Trái Cây Nhiệt Đới Việt Nam

Dự Án Nâng Cao Chất Lượng Trái Cây Nhiệt Đới Việt Nam
Khang Thịnh đồng hành tham gia ” Dự Án Nâng Cao Chất Lượng Trái Cây Nhiệt Đới Việt Nam ” với vai trò là đơn vị tư vấn cung cấp hệ thống tưới nhỏ giọt cùng các cán bộ kỹ thuật, cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Long An, Bến Tre và Đồng Tháp.

Dự Án Nâng Cao Chất Lượng Trái Cây Nhiệt Đới Việt Nam

Thời gian: 26-27/09/2022
Địa điểm: Long An
Dự án với mục tiêu:
Thông tin về bối cảnh của dự án trái cây và các hoạt động trong năm 2022/2023
Đào tạo về các khía cạnh kỹ thuật kiểm tra đất, bón phân, bảo vệ cây trồng, tưới tiêu và giám sát.
Hướng dẫn cách thu thập thông tin / dữ liệu

Nâng Cao Chất Lượng Trái Cây Nhiệt Đới

Nâng Cao Chất Lượng Trái Cây Nhiệt Đới