TẦM NHÌN

Khang Thinh đồng hành cùng khách hàng xây dựng thương hiệu Việt nổi tiếng cho các sản phẩm nông nghiệp với chất lượng cao trên thị trường;

Khang Thinh liên tục phát triển và đầu tư chuyên sâu để trở thành nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ tưới tiết kiệm của NETAFIM, các thiết bị sản xuất nông nghiệp hiện đại , nhà kính NETAFIM , thiết bị tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, thiết bị bón phân định lượng để kiểm soát dinh dưỡng cây trồng hiệu quả cao, thuốc bảo vệ thực vật an toàn , hạt giống và kỹ thuật canh tác hiện đại.

SỨ MỆNH

Hỗ trợ khách hàng tiếp cận phương thức canh tác công nghệ cao bằng cách sử dụng nhà kính, hệ thống tưới công nghệ cao nhằm tiết kiệm lao động, phân bón, nước tưới, chi phí sản xuất, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm.

Cung cấp dinh dưỡng vừa đủ nhu cầu hấp thụ của cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón nhằm giảm thiểu ô nhiễm đất và nước. Tiết kiệm nước và sử dụng hiệu quả sẽ giảm nguy cơ thiếu nước trong nông nghiệp và gia tăng diện tích trồng trọt và năng suất ở những vùng hạn chế về nguồn nước.