Lợi ích của tưới thuốc bảo vệ thực vật qua hệ thống tưới nhỏ giọt

Lợi ích của tưới thuốc bảo vệ thực vật qua hệ thống tưới nhỏ giọt

Tưới thuốc bảo vệ thực vật nhỏ giọt giúp tiết kiệm chi phí, nhân công, chủ động về thời gian và khả năng ảnh hưởng đến môi trường thấp nhất cho bất kỳ đối tượng cây trồng và bất kỳ địa hình nào

Việc áp dụng thuốc bảo vệ thực vật thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt đã được sử dụng thành công để kiểm soát nhiều đối tượng dịch hại trên cây trồng. Nhiều nông hộ nhỏ lẻ, nhiều trang trại đã sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt để quản lý nước, bổ sung phân bón. Do đó việc tưới thuốc bảo vệ thực vật định kỳ để phòng trừ dịch hại trở nên dễ dàng hơn và không tốn kém thêm chi phí về hệ thống hoạt động.

      Ưu điểm của phương pháp tưới thuốc bảo vệ thực vật nhỏ giọt:

      Thuốc được cung cấp với lượng thích hợp vào đúng thời điểm và ngay vùng rễ cây trồng. Giúp bảo vệ bộ rễ và toàn bộ cây trồng hiệu quả.

      Giảm chi phí đầu tư về thuốc bảo vệ thực vật đối với đối tượng dịch hại chọn lọc. Tưới nhỏ giọt cho phép người trồng có thể chỉ áp dụng 1-2 lần thuốc trừ sâu trực tiếp lên rễ cây để kiểm soát các loài côn trùng gây hại rau cụ thể. Do đó tổng lượng thuốc đầu vào để kiểm soát dịch hại giảm đáng kể.

Rễ Cà Phê Sau Xử Lý Tưới Nhỏ Giọt Thuốc Bvtv 2 01Rễ cây cà phê phục hồi sau xử lý tưới nhỏ giọt thuốc BVTV Bayer

      Giảm áp lực nén đất xảy ra trong quá trình nhân công, máy móc cơ giới hóa hạng nặng tưới thuốc gốc, phun qua lá thường xuyên. Mặt khác, các đối tượng dịch hại thường dễ lây lan qua nước tưới phun mưa, nước phun qua lá, bánh xe máy kéo hoặc con người. Tưới nhỏ giọt hoàn toàn khắc phục các bất lợi trên.

      Tưới thuốc nhỏ giọt có thể chủ động tiến hành bất kể thời tiết và bất kể thời điểm mong muốn. Vì kế hoạch chăm sóc cây trồng thường dễ bị trì hoãn do thời tiết, chẳng hạn gió nhiều, mưa lớn,…

      Giúp nhân công giảm khả năng phơi nhiễm thuốc bảo vệ thực vật so với phương pháp phun qua tán lá hoặc tưới gốc. Khi tưới nhỏ giọt, khả năng và thời gian nhân công tiếp xúc thuốc ít hơn.

      Tưới thuốc nhỏ giọt giảm đáng kể ảnh hưởng đến môi trường. Do giảm lượng sử dụng, giảm thất thoát do rửa trôi và bay hơi, trực di xuống nước ngầm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những vùng trồng trọt gần đô thị.

      Khi tưới thuốc nhỏ giọt, côn trùng bị ảnh hưởng là những loài ăn trực tiếp trên chính cây trồng đó. Do đó giải pháp này được đánh giá là an toàn hơn đối với các sinh vật không phải mục tiêu hiện diện trong trang trại, chẳng hạn như động vật ăn thịt tự nhiên của dịch hại thực vật, thậm chí là con người.

      Tưới nhỏ giọt thuốc bảo vệ thực vật cung cấp cho người trồng phương án thay thế phun qua lá cũng như cơ hội mới để thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp (IPA). Tưới thuốc nhỏ giọt giúp tiết kiệm chi phí, nhân công, chủ động về thời gian và khả năng ảnh hưởng đến môi trường thấp nhất cho bất kỳ đối tượng cây trồng và bất kỳ địa hình nào.

Bộ Trung Tâm Tưới Nhỏ Giọt NetafimBộ trung tâm hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim: châm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

      Người trồng cần cân nhắc không phải tất cả các thuốc BVTV đều sử dụng được qua tưới nhỏ giọt. Nên lựa chọn các loại thuốc hòa tan hoàn toàn, hợp chất phù hợp với cây trồng và được khuyến cáo từ nhà sản xuất. Đồng thời cần đánh giá các đặc tính nông học như sa cấu đất, cây trồng và giai đoạn cây trồng, cấu tạo bộ rễ để áp dụng thuốc bảo vệ thực vật qua tưới nhỏ giọt một cách hiệu quả. Hơn nữa, cần xem xét cấu tạo vật liệu nhằm đảm bảo duy trì tuổi thọ lâu dài của hệ thống tưới.

Cà Phê Tưới Nhỏ Giọt Netafim 3 01Vườn cà phê tái canh áp dụng tưới nhỏ giọt BVTV Bayer ngay từ khi trồng

Tưới nhỏ giọt là xu hướng canh tác nông nghiệp bền vững trong tương lai, giúp canh tác nông nghiệp nhẹ nhàng và hiệu quả bất kể loại cây trồng, bất kể diện tích đất và điều kiện khí hậu thổ nhưỡng.

BP. Nông học Khang Thịnh