Khang Thịnh tham gia ”Vietnam Fruit Force – Fruit Tech Innovation Days March 2023 “

Khang Thịnh tham gia ”Vietnam Fruit Force – Fruit Tech Innovation Days March 2023 “

Khang Thịnh tham gia: ”Vietnam Fruit Force – Fruit Tech Innovation Days March 2023”

( Tăng cường chất lượng trái cây Việt Nam – Ngày trái cây sáng tạo 2023 )Với chủ đề:
▪Thúc đẩy tiếp cận các giải pháp toàn diện
▪Tăng cường sự ảnh hưởng/tiếp cận cộng đồng của dự án
▪Chia sẻ kinh nghiệm nông dân chủ chốt và các thành viên nhóm thực hiện
▪Quảng bá sản phẩm/dịch vụ của các đối tác Việt Nam và Hà Lan
▪Giới thiệu các đối tác Việt Nam và Hà Lan (không chỉ giới hạn các đối tác đang tham gia dự án
-Từ 01/03/2023 đến 08/03/2023
-Địa điểm: Đồng Tháp – Long An – Bến Tre – Bình Thuận

Dt2

Dt3

Dt4