Dinh dưỡng cây trồng – Các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết

Dinh dưỡng cây trồng – Các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết

Dinh dưỡng cây trồng là gì?

Dinh dưỡng cây trồng là các nguyên tố dinh dưỡng tối cần thiết có vai trò cực kỳ quan trọng. Vì có liên quan trực tiếp đến các quá trình trao đổi chất trong cây. Và cây trồng không thể hoàn thành chu kỳ sống khi thiếu chúng.

Các nguyên tố tối cần thiết

Bao gồm 16 nguyên tố hóa học. Trong đó các nguyên tố khung gồm C, H và O chiếm khoảng 96% chất khô của cây. Nhưng thường không được xem là chất “dinh dưỡng” thật sự. Trong canh tác, thường chúng ta chỉ chú ý đến 13 nguyên tố dinh dưỡng được cung cấp từ đất.

  • Các nguyên tố đa lượng gồm N, P, và K. Các nguyên tố này là các chất dinh dưỡng chủ yếu. Nhu cầu của cây với hàm lượng tương đối cao, trung bình khoảng 50-150 kg/ha/vụ.
  • Các nguyên tố dinh dưỡng trung lượng gồm Ca, Mg, và S. Hầu hết các loại cây trồng có nhu cầu “trung bình” về hàm lượng, khoảng 10-50 kg/ha/vụ.
  • Các nguyên tố dinh dưỡng vi lượng gồm B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. Nhu cầu của các nguyên tố này thường rất nhỏ, khoảng <1 kg/ha/vụ.

Mặc dù các nguyên tố vi lượng cây trồng có nhu cầu với hàm lượng rất nhỏ. Nhưng tầm quan trọng cũng như các nguyên tố đa lượng và trung lượng. Khi thiếu một trong 13 nguyên tố dinh dưỡng nêu trên đều ảnh hưởng đến năng suất sản xuất và chất lượng nông sản cho dù có bổ sung nhiều hơn các nguyên tố khác.

Trong phân bón chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể cung cấp cho cây trồng. Dựa vào sự khác biệt về nguồn gốc, phân bón được chia thành 3 nhóm chính. Gồm phân bón vô cơ (hóa học), phân bón hữu cơ và phân bón vi sinh.

Các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng