Khang Thịnh tham gia ”Vietnam Fruit Force – Fruit Tech Innovation Days March 2023 “

Khang Thịnh tham gia: ”Vietnam Fruit Force – Fruit Tech Innovation Days March 2023” ( Tăng cường chất lượng trái cây Việt Nam – Ngày trái cây sáng tạo 2023 )Với chủ đề: ▪Thúc đẩy tiếp cận các giải pháp toàn diện ▪Tăng cường sự ảnh hưởng/tiếp cận cộng đồng của dự án ▪Chia sẻ….