The investment cost of Israel’s hi-tech agriculture is not as expensive as one might think.

The investment cost of Israel’s hi-tech agriculture is not as expensive as one might think.

At the seminar: “Israel – High technology source for agricultural development in Vietnam”, Deputy Minister of Agriculture and Rural Development Le Quoc Doanh said: “Vietnam is stepping up agricultural restructuring associated with rural development. Therefore, it is necessary to constantly innovate and apply high technology and modern techniques to agricultural production in order to narrow the gap with advanced countries, to meet the increasing demand in both quantity and quality. , Ensure food safety”.

The melon model applies high-tech irrigation technology to save water and increase productivity significantly
Although Israel is a poor country of natural resources, most of its land is arid, but thanks to the application of high technology in agricultural production, Israel has achieved many great achievements in agriculture and brought about economic efficiency. high sacrifice.
Currently, this country is in the top 25 countries with the highest income per capita in the world with GDP per capita reaching nearly 40,000 USD. In particular, Israel ranks first in the world in terms of productivity and quality of agricultural products.
Therefore, learning experiences and applying high technology from Israel is an inevitable trend, bringing many benefits to Vietnam’s agriculture sector. In particular, Israel is a technology export-oriented country, so businesses always want to find partners or invest abroad.

However, the cooperation process between the two countries, especially between enterprises, still faces many difficulties due to factors related to costs, labor skills or lack of information.
Assessing these barriers, Mr. Vu Kien Trung – Director of Khang Thinh Trading & Service Co., Ltd, the exclusive distributor of Israeli agricultural company NETAFIM in Vietnam said: “The application of modern technologies Israel’s entry into Vietnam is still facing many difficulties. Typically, there are two factors of cost and people “.
“In the past, when it comes to Israeli technology, most people thought it was very expensive and only research. This made it difficult for Vietnamese businesses to access technology. However, after a while cooperation, agricultural production technologies have been localized and classified with different cost levels “, Mr. Trung said.

Điển hình như hệ thống tưới nhỏ giọt và nhà kính của NETAFIM, khi về đến Việt Nam được chúng tôi thiết kế lại theo từng loại cây hoặc theo thời gian sử dụng nhằm cắt giảm chi phí một cách tối đa.

Bởi lẽ, nền kinh tế Việt Nam phần lớn vẫn là sản xuất nông nghiệp theo hộ gia đình, vì vậy, đối tượng cần thay đổi phương thức sản xuất vẫn là người nông dân. Để phù hợp với mức đầu tư của từng nông hộ, các hệ thống tưới tiêu tự động phải được thiết kế theo nhiều mức độ phức tạp khác nhau.

Đối với quy mô công ty có vốn đầu tư lớn có thể mua hệ thống tối tân nhất, sử dụng công nghệ cao, mức độ tự động lớn và thời gian sử dụng dài khoảng 10 – 20 năm, còn đối với các hộ gia đình thì sẽ sử dụng hệ thống tối giản nhất, sử dụng trong khoảng 5 năm nhưng vẫn đảm bảo về kỹ thuật và phù hợp với cây trồng.

Do đó, một hệ thống tưới tự động trọn gói cho diện tích khoảng 1 hecta hiện nay có chi phí từ khoảng 50 đến 70 triệu đồng và người nông dân có thể chấp nhận được.

Ngoài ra, việc áp dụng các công nghệ sản xuất nông nghiệp hiện đại của Israel cần người nông dân có trình độ khá cao, biết sử dụng và điều kiển các hệ thống tự động, kiểm soát về độ ẩm đất, nhiệt độ,….

Với mỗi công nghệ mới thì cần có chuyên gia đến hỗ trợ người nông dân để hiểu và biết sử dụng thiết bị. Đây là một trong những khó khăn của nền nông nghiệp Việt Nam khi chưa có lực lượng lao động với trình độ cao.

Vì vậy, chính phủ Việt Nam cũng cần có những chương trình hỗ trợ người nông dân cả về vốn và kiến thức, cần có các khoá học về các thiết bị, công nghệ mới cho người nông dân và lực lượng sản xuất nông nghiệp.

Mặc dù, trong sản xuất và phát triển nông nghiệp, Việt Nam là một quốc gia đi sau, nhưng nếu các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam chọn được những công nghệ phù hợp và áp dụng những thành tựu công nghệ của Israel thì trong một thời gian ngắn tới sẽ có rất nhiều công nghệ của Israel được áp dụng đại trà.

Nguồn: bizlive.vn/kinh-doanh/dau-tu-nong-nghiep-cong-nghe-israel-khong-dat-nhu-van-tuong-2585684.html