Dây tưới nước nhỏ giọt không bù áp Streamline

Liên hệ

  • Lưu lượng: 0.72, 0.8, 1.05, 1.1, 1.6, 2.2, 2.8l/h
  • Áp lực hoạt động tối đa: 0.8 – 1.6 bar (tùy thuộc model)
  • Đường kính: 12mm, 16mm, 22mm
  • Độ dày: 0.14, 0.15, 0.18, 0.20 mm