Tưới cảnh quan bằng thiết bị tưới nhỏ giọt Netafim

Liên hệ

Thiết bị tưới nhỏ giọt của Netafim là người bạn cực kỳ thân thiết của tưới cảnh quan. Trong vài trường hợp, bán kính phun quá nhỏ thì việc sử dụng dây tưới nhỏ giọt là tối ưu….

Mua ngay