Phân bón NPK hòa tan NOVACID 22-11-11+6MgO+TE (25kg/bao) ICL-ISRAEL

1.125.000

NovAcid là phân bón NPK + Trung vi lượng hòa tan 100% chuyên dùng cho tưới nhỏ giọt

Nhập khẩu hoàn toàn từ ICL –  ISRAEL.

Mua ngay