NET BEAT

Liên hệ

NetBeat™ là hệ thống quản lý canh tác kỹ thuật số duy nhất kết hợp khép kín giữa hệ thống cảm biến và giám sát, phân tích và hỗ trợ quyết định một cách tự động dựa trên cây trồng để kiểm soát hệ thống tưới nước và châm dinh dưỡng cho cây trồng..

Mua ngay