Hệ thống tưới nhỏ giọt gia đình

Liên hệ

Hệ thống tưới nhỏ giọt gia đình phù hợp với những nơi có diện tích canh tác nhỏ, tiết kiệm chi phí một cách tối đa..