Dây tưới nhỏ giọt không bù áp Streamline đường kính 12mm

Liên hệ

  • Lưu lượng: 1.05 l/h, 1.6 l/h
  • Đường kính: 12mm
  • Độ dày: 0.31mm