50 Năm Hành Trình Kiến Tạo Của NETAFIM

Chi tiết

Dây tưới nhỏ giọt không bù áp Typhoon Plus

Chi tiết

Dây tưới nhỏ giọt không bù áp Streamline

Chi tiết

Dây tưới nhỏ giọt không bù áp Streamline X

Chi tiết

Đầu nhỏ giọt bù áp chống rò rỉ PCJ Dripper – Khang Thịnh – Netafim – Irritech

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt Tự Động Mít (500 Ha) – Đắk Lắk – Khang Thịnh – Netafim – Irritech

Chi tiết

Đầu tưới nhỏ giọt mũi tên Arrow Dripper Netafim -Khang Thịnh-Irritech

Chi tiết

Tensiometer – Thiết bị quan trắc độ ẩm đất

Chi tiết

Vòi tưới phun bù áp Supernet – Netafim

Chi tiết