Hình ảnh nhà màng khu CNC

Chi tiết

Hình ảnh nhà màng mái dồn

Chi tiết

Hình ảnh tưới nhỏ giọt cho Rau bắp cải

Chi tiết

Hình ảnh tưới nhỏ giọt cho Hoa cúc

Chi tiết

Hình ảnh tưới nhỏ giọt cho Hoa cẩm chướng

Chi tiết

Hình ảnh tưới nhỏ giọt cho Hoa cát tường

Chi tiết

Hình ảnh tưới nhỏ giọt cho Hoa cúc đồng tiền

Chi tiết

Hình ảnh tưới nhỏ giọt cho Hoa hồng

Chi tiết

Hình ảnh tưới nhỏ giọt kết hợp tưới phun treo bằng vòi phun Spinnet cho Hoa lan

Chi tiết