Bảo Hành Và Hậu Mãi

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật của Khang Thịnh sẽ hướng dẫn khách hàng sử dụng và bảo trì thiết bị theo đúng qui trình kỹ thuật, giúp kéo dài thời gian sử dụng thiết bị.
Khang Thịnh bảo hành 12 tháng cho tất cả các thiết bị của hệ thống tưới, ngoài ra những thiết bị kỹ thuật chuyên dụng như dây nhỏ giọt, thiết bị lọc, thiết bị điều khiển… sẽ được bảo hành nhiều hơn 12 tháng phù hợp với chế độ bảo hành của Netafim.
Khang Thịnh tư vấn và cung cấp kịp thời dịch vụ kỹ thuật trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được yêu cầu của khách hàng cho mọi sản phẩm của Netafim.