Hình ảnh mô hình tưới nhỏ giọt Cây ngô (bắp)

mô tả dự án

Đang cập nhật...

go top